HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Tôm sắt biển

  Giá bán:220,000 Xem chi tiết

 • Mực trứng tươi (trung)

  Giá bán:280,000 Xem chi tiết

 • Chả mực cuộn cớm xanh

  Giá bán:70,000 Xem chi tiết

 • Chả Mực

  Giá bán:380,000 Xem chi tiết

 • Tôm khô

  Giá bán:190,000 Xem chi tiết

 • Mực lá tươi nhỏ

  Giá bán:300,000 Xem chi tiết

 • Càng cua đá

  Giá bán:320,000 Xem chi tiết

 • Bạch tuột tươi

  Giá bán:170,000 Xem chi tiết

 • Tôm thẻ bóc nõn

  Giá bán:280,000 Xem chi tiết

 • Tôm thẻ tươi làm sạch

  Giá bán:220,000 Xem chi tiết

 • Mực Lá tươi nhỏ

  Giá bán:320,000 Xem chi tiết

 • Mực ống lưới tươi

  Giá bán:320,000 Xem chi tiết

 • Đầu cá dứa tươi

  Giá bán:60,000 Xem chi tiết

 • Đầu đuôi cá thu câu tươi

  Giá bán:150,000 Xem chi tiết

 • Cá thu câu tươi loại 1

  Giá bán:280,000 Xem chi tiết

 • Tôm hùm sống loại lớn

  Giá bán:750,000 Xem chi tiết

 • Mực Mi nơ tươi

  Giá bán:320,000 Xem chi tiết

 • Cá Đù nguyên con tẩm

  Giá bán:140,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng 10con/kg

  Giá bán:580,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng 8con/kg

  Giá bán:600,000 Xem chi tiết