HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Mực trứng VIP

  Giá bán:380,000 Xem chi tiết

 • Cồi sò mai

  Giá bán:280,000 Xem chi tiết

 • Mực Sữa tươi

  Giá bán:200,000 Xem chi tiết

 • Mực trứng ghim

  Giá bán:240,000 Xem chi tiết

 • Tôm sắt biển

  Giá bán:220,000 Xem chi tiết

 • Mực trứng tươi cỡ trung

  Giá bán:280,000 Xem chi tiết

 • Chả mực cuộn cớm xanh

  Giá bán:70,000 Xem chi tiết

 • Chả Mực

  Giá bán:380,000 Xem chi tiết

 • Tôm khô

  Giá bán:190,000 Xem chi tiết

 • Mực lá tươi nhỏ

  Giá bán:300,000 Xem chi tiết

 • Càng cua đá

  Giá bán:320,000 Xem chi tiết

 • Bạch tuộc tươi

  Giá bán:170,000 Xem chi tiết

 • Tôm thẻ bóc nõn

  Giá bán:280,000 Xem chi tiết

 • Tôm thẻ tươi làm sạch

  Giá bán:220,000 Xem chi tiết

 • Mực Lá tươi nhỏ

  Giá bán:320,000 Xem chi tiết

 • Mực ống lưới tươi

  Giá bán:320,000 Xem chi tiết

 • Đầu cá dứa tươi

  Giá bán:60,000 Xem chi tiết

 • Đầu đuôi cá thu câu tươi

  Giá bán:150,000 Xem chi tiết

 • Cá thu câu tươi loại 1

  Giá bán:280,000 Xem chi tiết

 • Tôm hùm sống loại lớn

  Giá bán:750,000 Xem chi tiết