HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Cá thu VIP dẻo

  Giá bán:160,000

  Xem chi tiết

 • Cá dứa tươi cắt khoanh

  Giá bán:120,000

  Xem chi tiết

 • Cá chỉ vàng tầm 1 nắng

  Giá bán:95,000

  Xem chi tiết

 • Cá đuối tẩm 1 nắng

  Giá bán:100,000

  Xem chi tiết

 • Cá hồng đào 1 nắng

  Giá bán:100,000

  Xem chi tiết

 • Cá Trích phi lê

  Giá bán:65,000

  Xem chi tiết

 • Cá Trích làm sạch

  Giá bán:55,000

  Xem chi tiết

 • Cá lưỡi trâu tẩm một nắng

  Giá bán:85,000

  Xem chi tiết

 • Cá đục tươi

  Giá bán:90,000

  Xem chi tiết

 • Cá đù xẻ 1 nắng

  Giá bán:80,000

  Xem chi tiết

 • Cá xanh xương tẩm 1 nắng

  Giá bán:85,000

  Xem chi tiết

 • Cá thu 1 nắng

  Giá bán:115,000

  Xem chi tiết

 • Cá dứa 1 nắng cắt khúc

  Giá bán:170,000

  Xem chi tiết

 • Đầu cá dứa tươi

  Giá bán:25,000

  Xem chi tiết

 • Cá bớp tươi cắt khoanh

  Giá bán:145,000

  Xem chi tiết

 • Cá Dứa một nắng

  Giá bán:350,000

  Xem chi tiết

 • Cá hố tẩm 1 nắng

  Giá bán:90,000

  Xem chi tiết

 • Cá Đù nguyên con 1 nắng size lớn

  Giá bán:75,000

  Xem chi tiết

 • Chả cá Thu chỉ chiên

  Giá bán:90,000

  Xem chi tiết

 • Cá chỉ vàng khô

  Giá bán:110,000

  Xem chi tiết