HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Cá thu VIP dẻo

  Giá bán:320,000 Xem chi tiết

 • Cá dứa tươi cắt khoanh

  Giá bán:250,000 Xem chi tiết

 • Cá chỉ vàng 1 nắng tẩm

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Cá đuối tẩm 1 nắng

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Cá hồng đào tẩm

  Giá bán:260,000 Xem chi tiết

 • Cá Trích phi lê

  Giá bán:120,000 Xem chi tiết

 • Cá Trích làm sạch

  Giá bán:110,000 Xem chi tiết

 • Cá lưỡi trâu tẩm một nắng

  Giá bán:160,000 Xem chi tiết

 • Cá đục tươi

  Giá bán:190,000 Xem chi tiết

 • Cá đù xẻ 1 nắng

  Giá bán:160,000 Xem chi tiết

 • Chả cá thu chỉ

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Cá xanh xương tẩm 1 nắng

  Giá bán:170,000 Xem chi tiết

 • Cá thu 1 nắng

  Giá bán:250,000 Xem chi tiết

 • Cá Chim vàng tươi làm sạch

  Giá bán:250,000 Xem chi tiết

 • Cá Bạc Má tươi

  Giá bán:120,000 Xem chi tiết

 • Đầu cá dứa tươi

  Giá bán:60,000 Xem chi tiết

 • Cá bớp tươi cắt khoanh

  Giá bán:300,000 Xem chi tiết

 • Cá Dứa một nắng

  Giá bán:350,000 Xem chi tiết

 • Cá hố tẩm

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Cá Đù nguyên con 1 nắng

  Giá bán:140,000 Xem chi tiết