HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Cá dứa tươi cắt khoanh

  Giá bán:120,000

  Xem chi tiết

 • Cá Trích phi lê

  Giá bán:65,000

  Xem chi tiết

 • Cá Trích làm sạch

  Giá bán:55,000

  Xem chi tiết

 • Cá đục tươi

  Giá bán:90,000

  Xem chi tiết

 • Đầu cá dứa tươi

  Giá bán:25,000

  Xem chi tiết

 • Cá bớp tươi cắt khoanh

  Giá bán:145,000

  Xem chi tiết

 • Cá dứa 1 nắng cắt khúc

  Giá bán:175,000

  Xem chi tiết

 • Cá Nục suôn tươi làm sạch

  Giá bán:325,000

  Xem chi tiết

 • Cá thu tươi cắt lát loại 1

  Giá bán:140,000

  Xem chi tiết

 • Đầu đuôi cá thu câu tươi

  Giá bán:65,000

  Xem chi tiết