HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

  • Chả cá Thu chỉ chiên

    Giá bán:90,000

    Xem chi tiết

  • Chả Giò Cá Trích

    Giá bán:80,000

    Xem chi tiết