HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Chả cua cuộn khoai môn

  Giá bán:100,000

  Xem chi tiết

 • Chả cua farci

  Giá bán:110,000

  Xem chi tiết

 • Càng cua đá

  Giá bán:160,000

  Xem chi tiết