HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Chả cua cuộn khoai môn

  Giá bán:100,000 Xem chi tiết

 • Nem cua bể

  Giá bán:120,000 Xem chi tiết

 • Chả cua farci

  Giá bán:110,000 Xem chi tiết

 • Càng cua đá

  Giá bán:320,000 Xem chi tiết