HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

  • Chả cua cuộn khoai môn

    Giá bán:100,000

    Xem chi tiết

  • Chả cua farci

    Giá bán:110,000

    Xem chi tiết