HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Cá dứa tươi cắt khoanh

  Giá bán:120,000

  Xem chi tiết

 • Cá Trích phi lê

  Giá bán:65,000

  Xem chi tiết

 • Cá Trích làm sạch

  Giá bán:55,000

  Xem chi tiết

 • Cá đục tươi

  Giá bán:90,000

  Xem chi tiết

 • Mực trứng size 30 con

  Giá bán:150,000

  Xem chi tiết

 • Mực bầu baby tươi

  Giá bán:90,000

  Xem chi tiết

 • Mực lưới hồng size 12 con

  Giá bán:220,000

  Xem chi tiết

 • Mực ống tươi size 12-15con

  Giá bán:150,000

  Xem chi tiết

 • Đầu cá dứa tươi

  Giá bán:25,000

  Xem chi tiết

 • Cá bớp tươi cắt khoanh

  Giá bán:145,000

  Xem chi tiết

 • Mực Trứng tươi lớn

  Giá bán:350,000

  Xem chi tiết

 • Mực Nang làm sạch

  Giá bán:280,000

  Xem chi tiết

 • Mực nghệ (mực sim)

  Giá bán:100,000

  Xem chi tiết

 • Cá dứa 1 nắng cắt khúc

  Giá bán:175,000

  Xem chi tiết

 • Mực sữa tươi đỗ khay

  Giá bán:90,000

  Xem chi tiết

 • Cá Nục suôn tươi làm sạch

  Giá bán:325,000

  Xem chi tiết

 • Mực ống MiNơ size 6-8 con

  Giá bán:160,000

  Xem chi tiết

 • Mực ống size 9 -12 con

  Giá bán:140,000

  Xem chi tiết

 • Cá thu tươi cắt lát loại 1

  Giá bán:140,000

  Xem chi tiết

 • Đầu đuôi cá thu câu tươi

  Giá bán:65,000

  Xem chi tiết