HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Mực lá tươi lớn

  Giá bán:399,000 Xem chi tiết

 • Cá dứa tươi cắt khoanh

  Giá bán:250,000 Xem chi tiết

 • Cá Trích phi lê

  Giá bán:120,000 Xem chi tiết

 • Cá Trích làm sạch

  Giá bán:110,000 Xem chi tiết

 • Cá đục tươi

  Giá bán:190,000 Xem chi tiết

 • Cá Chim vàng tươi làm sạch

  Giá bán:250,000 Xem chi tiết

 • Mực bầu baby tươi

  Giá bán:190,000 Xem chi tiết

 • Cá Bạc Má tươi

  Giá bán:120,000 Xem chi tiết

 • Mực ống tươi

  Giá bán:300,000 Xem chi tiết

 • Đầu cá dứa tươi

  Giá bán:60,000 Xem chi tiết

 • Cá bớp tươi cắt khoanh

  Giá bán:300,000 Xem chi tiết

 • Mực Trứng tươi lớn

  Giá bán:360,000 Xem chi tiết

 • Mực Nang làm sạch

  Giá bán:280,000 Xem chi tiết

 • Sò tươi cấp đông

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Mực trứng tươi nhỏ

  Giá bán:260,000 Xem chi tiết

 • Cá dứa 1 nắng cắt khúc

  Giá bán:350,000 Xem chi tiết

 • Cá Nục suông tươi làm sạch

  Giá bán:95,000 Xem chi tiết

 • Cá Mú đỏ tươi

  Giá bán:340,000 Xem chi tiết

 • Mực Mi nơ tươi

  Giá bán:320,000 Xem chi tiết

 • Cá thu câu tươi loại 1

  Giá bán:280,000 Xem chi tiết