HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Cá thu VIP dẻo

  Giá bán:320,000 Xem chi tiết

 • Cá chỉ vàng 1 nắng tẩm

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Cá đuối tẩm 1 nắng

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Cá hồng đào tẩm

  Giá bán:260,000 Xem chi tiết

 • Cá lưỡi trâu tẩm một nắng

  Giá bán:160,000 Xem chi tiết

 • Cá đù xẻ 1 nắng

  Giá bán:160,000 Xem chi tiết

 • Mực lá một nắng

  Giá bán:750,000 Xem chi tiết

 • Cá xanh xương tẩm 1 nắng

  Giá bán:170,000 Xem chi tiết

 • Cá thu 1 nắng

  Giá bán:250,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng 4 con 1 kg

  Giá bán:700,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng 10 con 1 kg

  Giá bán:580,000 Xem chi tiết

 • Cá Dứa một nắng

  Giá bán:350,000 Xem chi tiết

 • Cá hố tẩm

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Cá Đù nguyên con 1 nắng

  Giá bán:140,000 Xem chi tiết

 • Mực câu khô

  Giá bán:1,300,000 Xem chi tiết

 • Mực làm sạch một nắng

  Giá bán:420,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng

  Giá bán:650,000 Xem chi tiết

 • Cá Đù nguyên con tẩm

  Giá bán:140,000 Xem chi tiết

 • Mực lột da 1 nắng

  Giá bán:700,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng 8 con 1kg

  Giá bán:600,000 Xem chi tiết