HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Cá thu VIP dẻo

  Giá bán:160,000

  Xem chi tiết

 • Cá chỉ vàng tầm 1 nắng

  Giá bán:95,000

  Xem chi tiết

 • Cá đuối tẩm 1 nắng

  Giá bán:100,000

  Xem chi tiết

 • Cá hồng đào 1 nắng

  Giá bán:100,000

  Xem chi tiết

 • Cá lưỡi trâu tẩm một nắng

  Giá bán:85,000

  Xem chi tiết

 • Cá đù xẻ 1 nắng

  Giá bán:80,000

  Xem chi tiết

 • Mực lá một nắng

  Giá bán:600,000

  Xem chi tiết

 • Cá xanh xương tẩm 1 nắng

  Giá bán:85,000

  Xem chi tiết

 • Cá thu 1 nắng

  Giá bán:115,000

  Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng size 4con

  Giá bán:320,000

  Xem chi tiết

 • Cá dứa 1 nắng cắt khúc

  Giá bán:170,000

  Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng size 10con

  Giá bán:290,000

  Xem chi tiết

 • Cá Dứa một nắng

  Giá bán:350,000

  Xem chi tiết

 • Cá hố tẩm 1 nắng

  Giá bán:90,000

  Xem chi tiết

 • Cá Đù nguyên con 1 nắng size lớn

  Giá bán:75,000

  Xem chi tiết

 • Mực khô size 50 -70 con

  Giá bán:350,000

  Xem chi tiết

 • Cá chỉ vàng khô

  Giá bán:110,000

  Xem chi tiết

 • Mực câu khô

  Giá bán:550,000

  Xem chi tiết

 • Mực 1 nắng size 2 con

  Giá bán:200,000

  Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng size 6 con

  Giá bán:310,000

  Xem chi tiết