HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Mực tươi dồn thịt

  Giá bán:130,000

  Xem chi tiết

 • Mực hấp nước dừa xé sợi

  Giá bán:85,000

  Xem chi tiết

 • Mực trứng size 30 con

  Giá bán:150,000

  Xem chi tiết

 • Mực lá một nắng

  Giá bán:600,000

  Xem chi tiết

 • Mực bầu baby tươi

  Giá bán:90,000

  Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng size 4con

  Giá bán:320,000

  Xem chi tiết

 • Mực lưới hồng size 12 con

  Giá bán:220,000

  Xem chi tiết

 • Mực ống tươi size 12-15con

  Giá bán:150,000

  Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng size 10con

  Giá bán:290,000

  Xem chi tiết

 • Mực tươi dồn thịt

  Giá bán:130,000

  Xem chi tiết

 • Mực Trứng tươi lớn

  Giá bán:350,000

  Xem chi tiết

 • Mực Nang làm sạch

  Giá bán:280,000

  Xem chi tiết

 • Mực khô size 50 -70 con

  Giá bán:350,000

  Xem chi tiết

 • Mực nghệ (mực sim)

  Giá bán:100,000

  Xem chi tiết

 • Mực câu khô

  Giá bán:550,000

  Xem chi tiết

 • Mực 1 nắng size 2 con

  Giá bán:200,000

  Xem chi tiết

 • Mực sữa tươi đỗ khay

  Giá bán:90,000

  Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng size 6 con

  Giá bán:310,000

  Xem chi tiết

 • Mực ống MiNơ size 6-8 con

  Giá bán:160,000

  Xem chi tiết

 • Mực ống size 9 -12 con

  Giá bán:140,000

  Xem chi tiết