HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Mực lá tươi lớn

  Giá bán:399,000 Xem chi tiết

 • Mực hấp nước dừa xé sợi

  Giá bán:100,000 Xem chi tiết

 • Mực lá một nắng

  Giá bán:750,000 Xem chi tiết

 • Mực bầu baby tươi

  Giá bán:190,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng 4 con 1 kg

  Giá bán:700,000 Xem chi tiết

 • Mực ống tươi

  Giá bán:300,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng 10 con 1 kg

  Giá bán:580,000 Xem chi tiết

 • Mực tươi dồn thịt

  Giá bán:130,000 Xem chi tiết

 • Mực Trứng tươi lớn

  Giá bán:360,000 Xem chi tiết

 • Mực Nang làm sạch

  Giá bán:280,000 Xem chi tiết

 • Mực trứng tươi nhỏ

  Giá bán:260,000 Xem chi tiết

 • Mực câu khô

  Giá bán:1,300,000 Xem chi tiết

 • Mực làm sạch một nắng

  Giá bán:420,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng

  Giá bán:650,000 Xem chi tiết

 • Mực Mi Nơ tươi

  Giá bán:320,000 Xem chi tiết

 • Mực lột da 1 nắng

  Giá bán:700,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng 8 con 1kg

  Giá bán:600,000 Xem chi tiết

 • Mực câu khô

  Giá bán:1,400,000 Xem chi tiết

 • Mực ống lưới tươi

  Giá bán:320,000 Xem chi tiết

 • Mực Lá tươi nhỏ

  Giá bán:320,000 Xem chi tiết