HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Mực lá tươi lớn

  Giá bán:390,000 Xem chi tiết

 • Mực hấp nước dừa xé sợi

  Giá bán:85,000 Xem chi tiết

 • Mực lá một nắng

  Giá bán:600,000 Xem chi tiết

 • Mực bầu baby tươi

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng 4 con 1 kg

  Giá bán:640,000 Xem chi tiết

 • Mực ống tươi

  Giá bán:300,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng 10 con 1 kg

  Giá bán:580,000 Xem chi tiết

 • Mực tươi dồn thịt

  Giá bán:120,000 Xem chi tiết

 • Mực Trứng tươi lớn

  Giá bán:360,000 Xem chi tiết

 • Mực Nang làm sạch

  Giá bán:280,000 Xem chi tiết

 • Mực khô size 50 -70 con

  Giá bán:700,000 Xem chi tiết

 • Mực khô size 30 - 40 con

  Giá bán:850,000 Xem chi tiết

 • Mực nghệ (mực sim)

  Giá bán:240,000 Xem chi tiết

 • Mực câu khô

  Giá bán:1,050,000 Xem chi tiết

 • Mực 1 nắng

  Giá bán:420,000 Xem chi tiết

 • Mực sữa tươi đỗ khay

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng

  Giá bán:650,000 Xem chi tiết

 • Mực Mi Nơ tươi

  Giá bán:320,000 Xem chi tiết

 • Mực lột da 1 nắng

  Giá bán:650,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng 8 con 1kg

  Giá bán:600,000 Xem chi tiết