HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Mực trứng size 30 con

  Giá bán:150,000

  Xem chi tiết

 • Mực bầu baby tươi

  Giá bán:90,000

  Xem chi tiết

 • Mực lưới hồng size 12 con

  Giá bán:220,000

  Xem chi tiết

 • Mực ống tươi size 12-15con

  Giá bán:150,000

  Xem chi tiết

 • Mực Trứng tươi lớn

  Giá bán:350,000

  Xem chi tiết

 • Mực Nang làm sạch

  Giá bán:280,000

  Xem chi tiết

 • Mực nghệ (mực sim)

  Giá bán:100,000

  Xem chi tiết

 • Mực sữa tươi đỗ khay

  Giá bán:90,000

  Xem chi tiết

 • Mực ống MiNơ size 6-8 con

  Giá bán:160,000

  Xem chi tiết

 • Mực ống size 9 -12 con

  Giá bán:140,000

  Xem chi tiết

 • Mực ống tươi size 20 con

  Giá bán:130,000

  Xem chi tiết

 • Mực ống lưới tươi

  Giá bán:100,000

  Xem chi tiết

 • Mực Lá tươi size 6-8 con

  Giá bán:150,000

  Xem chi tiết

 • Mực trứng VIP

  Giá bán:170,000

  Xem chi tiết

 • Mực lá tươi size 4 con

  Giá bán:150,000

  Xem chi tiết

 • Mực trứng ghim

  Giá bán:120,000

  Xem chi tiết

 • Mực Sữa tươi xếp khay

  Giá bán:100,000

  Xem chi tiết

 • Mực bầu baby cỡ lớn

  Giá bán:100,000

  Xem chi tiết