HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Mực lá tươi lớn

  Giá bán:399,000 Xem chi tiết

 • Mực bầu baby tươi

  Giá bán:190,000 Xem chi tiết

 • Mực ống tươi

  Giá bán:300,000 Xem chi tiết

 • Mực Trứng tươi lớn

  Giá bán:360,000 Xem chi tiết

 • Mực Nang làm sạch

  Giá bán:280,000 Xem chi tiết

 • Mực trứng tươi nhỏ

  Giá bán:260,000 Xem chi tiết

 • Mực Mi nơ tươi

  Giá bán:320,000 Xem chi tiết

 • Mực ống lưới tươi

  Giá bán:320,000 Xem chi tiết

 • Mực Lá tươi nhỏ

  Giá bán:320,000 Xem chi tiết

 • Mực lá tươi nhỏ

  Giá bán:300,000 Xem chi tiết

 • Mực trứng tươi (trung)

  Giá bán:280,000 Xem chi tiết