HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Mực lá một nắng

  Giá bán:600,000

  Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng size 4con

  Giá bán:320,000

  Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng size 10con

  Giá bán:290,000

  Xem chi tiết

 • Mực khô size 50 -70 con

  Giá bán:350,000

  Xem chi tiết

 • Mực câu khô

  Giá bán:550,000

  Xem chi tiết

 • Mực 1 nắng size 2 con

  Giá bán:200,000

  Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng size 6 con

  Giá bán:310,000

  Xem chi tiết

 • Mực lột da 1 nắng

  Giá bán:600,000

  Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng 8con

  Giá bán:300,000

  Xem chi tiết

 • Mực câu khô VIP

  Giá bán:600,000

  Xem chi tiết

 • Mực khô (câu tay)

  Giá bán:360,000

  Xem chi tiết

 • Mực 1 nắng size 3 con

  Giá bán:400,000

  Xem chi tiết