HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Mực lá một nắng

  Giá bán:750,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng 4 con 1 kg

  Giá bán:700,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng 10 con 1 kg

  Giá bán:580,000 Xem chi tiết

 • Mực câu khô

  Giá bán:1,300,000 Xem chi tiết

 • Mực làm sạch một nắng

  Giá bán:420,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng

  Giá bán:650,000 Xem chi tiết

 • Mực lột da 1 nắng

  Giá bán:700,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng 8 con 1kg

  Giá bán:600,000 Xem chi tiết

 • Mực câu khô

  Giá bán:1,400,000 Xem chi tiết