HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Mực tươi dồn thịt

  Giá bán:130,000

  Xem chi tiết

 • Mực hấp nước dừa xé sợi

  Giá bán:85,000

  Xem chi tiết

 • Mực tươi dồn thịt

  Giá bán:130,000

  Xem chi tiết

 • Chả Mực nguyên chất

  Giá bán:190,000

  Xem chi tiết

 • Chả Mực cuộn cốm xanh

  Giá bán:70,000

  Xem chi tiết

 • Chả mực rau củ quả

  Giá bán:70,000

  Xem chi tiết

 • Chả mực hoa

  Giá bán:70,000

  Xem chi tiết