HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

  • Sò tươi cấp đông

    Giá bán:180,000 Xem chi tiết

  • Cồi sò mai

    Giá bán:280,000 Xem chi tiết