HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Chả giò tôm thịt

  Giá bán:80,000

  Xem chi tiết

 • Tôm hùm xanh sống

  Giá bán:650,000

  Xem chi tiết

 • Tôm mũ ni

  Giá bán:450,000

  Xem chi tiết

 • Tôm thẻ tươi làm sạch

  Giá bán:110,000

  Xem chi tiết

 • Tôm thẻ bóc nõn

  Giá bán:140,000

  Xem chi tiết

 • Tôm khô

  Giá bán:100,000

  Xem chi tiết

 • Tôm sắt biển

  Giá bán:110,000

  Xem chi tiết