HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Chả giò tôm thịt

  Giá bán:80,000 Xem chi tiết

 • Tôm hùm sống loại lớn

  Giá bán:750,000 Xem chi tiết

 • Tôm hùm xanh sống

  Giá bán:650,000 Xem chi tiết

 • Tôm mũ ni

  Giá bán:450,000 Xem chi tiết

 • Tôm thẻ tươi làm sạch

  Giá bán:220,000 Xem chi tiết

 • Tôm thẻ bóc nõn

  Giá bán:280,000 Xem chi tiết

 • Tôm khô

  Giá bán:190,000 Xem chi tiết

 • Tôm sắt biển

  Giá bán:220,000 Xem chi tiết