HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Tôm thẻ tươi làm sạch

  Giá bán:110,000

  Xem chi tiết

 • Tôm thẻ bóc nõn

  Giá bán:140,000

  Xem chi tiết

 • Tôm sắt biển

  Giá bán:110,000

  Xem chi tiết