HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

  • Tôm khô

    Giá bán:190,000 Xem chi tiết