HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Cồi sò mai

  Giá bán:140,000

  Xem chi tiết

 • Mực Sữa tươi xếp khay

  Giá bán:100,000

  Xem chi tiết

 • Mực trứng ghim

  Giá bán:120,000

  Xem chi tiết

 • Tôm sắt biển

  Giá bán:110,000

  Xem chi tiết

 • Chả Mực cuộn cốm xanh

  Giá bán:70,000

  Xem chi tiết

 • Chả Mực nguyên chất

  Giá bán:190,000

  Xem chi tiết

 • Tôm khô

  Giá bán:100,000

  Xem chi tiết

 • Mực lá tươi size 4 con

  Giá bán:150,000

  Xem chi tiết

 • Càng cua đá

  Giá bán:160,000

  Xem chi tiết

 • Bạch tuộc 2 da tươi

  Giá bán:100,000

  Xem chi tiết

 • Tôm thẻ bóc nõn

  Giá bán:140,000

  Xem chi tiết

 • Tôm thẻ tươi làm sạch

  Giá bán:110,000

  Xem chi tiết

 • Mực Lá tươi size 6-8 con

  Giá bán:150,000

  Xem chi tiết

 • Mực ống lưới tươi

  Giá bán:100,000

  Xem chi tiết

 • Đầu cá dứa tươi

  Giá bán:25,000

  Xem chi tiết

 • Đầu đuôi cá thu câu tươi

  Giá bán:65,000

  Xem chi tiết

 • Cá thu tươi cắt lát loại 1

  Giá bán:140,000

  Xem chi tiết

 • Mực ống MiNơ size 6-8 con

  Giá bán:160,000

  Xem chi tiết

 • Cá Đù nguyên con tẩm

  Giá bán:75,000

  Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng size 10con

  Giá bán:290,000

  Xem chi tiết