HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Mực dẻo 2 nắng 6con/kg

  Giá bán:650,000 Xem chi tiết

 • Mực lột da 1 nắng

  Giá bán:700,000 Xem chi tiết

 • Muối tiêu rang nâu

  Giá bán:60,000 Xem chi tiết

 • Mực câu khô

  Giá bán:1,400,000 Xem chi tiết

 • Cá chét 1 nắng tẩm ớt

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Cá Nục gai tươi làm sạch

  Giá bán:85,000 Xem chi tiết

 • Chả Giò Cá Trích

  Giá bán:80,000 Xem chi tiết

 • Tôm mũ ni

  Giá bán:450,000 Xem chi tiết

 • Ốc hương tươi sống

  Giá bán:330,000 Xem chi tiết

 • Tôm hùm xanh sống

  Giá bán:650,000 Xem chi tiết

 • Cá chét (Nhụ) 1 nắng

  Giá bán:170,000 Xem chi tiết

 • Chả cua farci

  Giá bán:110,000 Xem chi tiết

 • Chả giò tôm thịt

  Giá bán:80,000 Xem chi tiết

 • Cá Mú đỏ tươi

  Giá bán:340,000 Xem chi tiết

 • Cá Nục suông tươi làm sạch

  Giá bán:95,000 Xem chi tiết

 • Cá dứa 1 nắng cắt khúc

  Giá bán:350,000 Xem chi tiết

 • Mực làm sạch (1 nắng)

  Giá bán:420,000 Xem chi tiết

 • Mực câu khô

  Giá bán:1,300,000 Xem chi tiết

 • Mực trứng tươi nhỏ

  Giá bán:260,000 Xem chi tiết

 • Sò tươi cấp đông

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết