HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Mực Mi Nơ tươi

  Giá bán:320,000 Xem chi tiết

 • Cá Đù nguyên con tẩm

  Giá bán:140,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng 10 con 1 kg

  Giá bán:580,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng 8 con 1kg

  Giá bán:600,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng

  Giá bán:650,000 Xem chi tiết

 • Mực lột da 1 nắng

  Giá bán:700,000 Xem chi tiết

 • Muối tiêu rang nâu

  Giá bán:60,000 Xem chi tiết

 • Mực câu khô

  Giá bán:1,400,000 Xem chi tiết

 • Cá chét 1 nắng tẩm ớt

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Cá Nục gai tươi làm sạch

  Giá bán:85,000 Xem chi tiết

 • Chả Giò Cá Trích

  Giá bán:80,000 Xem chi tiết

 • Tôm mũ ni

  Giá bán:450,000 Xem chi tiết

 • Ốc hương tươi sống

  Giá bán:330,000 Xem chi tiết

 • Tôm hùm xanh sống

  Giá bán:650,000 Xem chi tiết

 • Cá chét (Nhụ) 1 nắng

  Giá bán:170,000 Xem chi tiết

 • Chả cua farci

  Giá bán:110,000 Xem chi tiết

 • Chả giò tôm thịt

  Giá bán:80,000 Xem chi tiết

 • Cá Mú đỏ tươi

  Giá bán:340,000 Xem chi tiết

 • Cá Nục suôn tươi làm sạch

  Giá bán:95,000 Xem chi tiết

 • Cá dứa 1 nắng cắt khúc

  Giá bán:350,000 Xem chi tiết