HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Mực dẻo 2 nắng 8con

  Giá bán:300,000

  Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng size 6 con

  Giá bán:310,000

  Xem chi tiết

 • Mực lột da 1 nắng

  Giá bán:600,000

  Xem chi tiết

 • Muối tiêu rang nâu

  Giá bán:60,000

  Xem chi tiết

 • Mực câu khô VIP

  Giá bán:600,000

  Xem chi tiết

 • Cá chét 1 nắng tẩm ớt

  Giá bán:90,000

  Xem chi tiết

 • Chả Giò Cá Trích

  Giá bán:80,000

  Xem chi tiết

 • Tôm mũ ni

  Giá bán:450,000

  Xem chi tiết

 • Ốc hương tươi sống

  Giá bán:330,000

  Xem chi tiết

 • Tôm hùm xanh sống

  Giá bán:650,000

  Xem chi tiết

 • Chả cua farci

  Giá bán:110,000

  Xem chi tiết

 • Chả giò tôm thịt

  Giá bán:80,000

  Xem chi tiết

 • Cá Nục suôn tươi làm sạch

  Giá bán:325,000

  Xem chi tiết

 • Cá dứa 1 nắng cắt khúc

  Giá bán:175,000

  Xem chi tiết

 • Mực 1 nắng size 2 con

  Giá bán:200,000

  Xem chi tiết

 • Mực câu khô

  Giá bán:550,000

  Xem chi tiết

 • Chả cá Thu chỉ chiên

  Giá bán:90,000

  Xem chi tiết

 • Mực Nang làm sạch

  Giá bán:280,000

  Xem chi tiết

 • Mực Trứng tươi lớn

  Giá bán:350,000

  Xem chi tiết

 • Mực tươi dồn thịt

  Giá bán:130,000

  Xem chi tiết