HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Mực làm sạch một nắng

  Giá bán:420,000 Xem chi tiết

 • Mực câu khô

  Giá bán:1,300,000 Xem chi tiết

 • Mực trứng tươi nhỏ

  Giá bán:260,000 Xem chi tiết

 • Sò tươi cấp đông

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Chả cá Thu chỉ chiên

  Giá bán:200,000 Xem chi tiết

 • Mực Nang làm sạch

  Giá bán:280,000 Xem chi tiết

 • Mực Trứng tươi lớn

  Giá bán:360,000 Xem chi tiết

 • Mực tươi dồn thịt

  Giá bán:130,000 Xem chi tiết

 • Cá Đù nguyên con 1 nắng

  Giá bán:140,000 Xem chi tiết

 • Cá hố tẩm

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Cá Dứa một nắng

  Giá bán:350,000 Xem chi tiết

 • Cá bớp tươi cắt khoanh

  Giá bán:300,000 Xem chi tiết

 • Chả cá thu chỉ

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Cá đù xẻ 1 nắng

  Giá bán:160,000 Xem chi tiết

 • Cá đục tươi

  Giá bán:190,000 Xem chi tiết

 • Cá lưỡi trâu tẩm một nắng

  Giá bán:160,000 Xem chi tiết

 • Mực hấp nước dừa xé sợi

  Giá bán:100,000 Xem chi tiết

 • Cá Trích làm sạch

  Giá bán:110,000 Xem chi tiết

 • Cá Trích phi lê

  Giá bán:120,000 Xem chi tiết

 • Cá hồng đào tẩm

  Giá bán:260,000 Xem chi tiết