HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Cá đuối tẩm 1 nắng

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Cá chỉ vàng 1 nắng tẩm

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Cá dứa tươi cắt khoanh

  Giá bán:250,000 Xem chi tiết

 • Cá xanh xương tẩm 1 nắng

  Giá bán:170,000 Xem chi tiết

 • Chả cua cuộn khoai môn

  Giá bán:100,000 Xem chi tiết

 • Cá thu VIP dẻo

  Giá bán:320,000 Xem chi tiết

 • Mực lá tươi lớn

  Giá bán:399,000 Xem chi tiết

 • Cá thu 1 nắng

  Giá bán:250,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng 4 con 1 kg

  Giá bán:700,000 Xem chi tiết

 • Mực lá một nắng

  Giá bán:750,000 Xem chi tiết

 • Mực ống tươi

  Giá bán:300,000 Xem chi tiết

 • Cá Bạc Má tươi

  Giá bán:120,000 Xem chi tiết

 • Mực bầu baby tươi

  Giá bán:190,000 Xem chi tiết

 • Cá Chim vàng tươi làm sạch

  Giá bán:250,000 Xem chi tiết

 • Nem cua bể

  Giá bán:120,000 Xem chi tiết