HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

  • Mực ống tươi size 12-15con

    Giá bán:150,000

    Xem chi tiết

  • Mực bầu baby tươi

    Giá bán:90,000

    Xem chi tiết