HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Mực dẻo 2 nắng size 4con

  Giá bán:320,000

  Xem chi tiết

 • Mực lá một nắng

  Giá bán:300,000

  Xem chi tiết

 • Mực ống tươi size 12-15con

  Giá bán:150,000

  Xem chi tiết

 • Mực bầu baby tươi

  Giá bán:90,000

  Xem chi tiết