HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Mực tươi dồn thịt

  Giá bán:130,000 Xem chi tiết

 • Mực sữa tươi đỗ khay

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Cá Nhồng 1 nắng

  Giá bán:190,000 Xem chi tiết

 • Cá thu ảo 1 nắng

  Giá bán:170,000 Xem chi tiết

 • Cá Chim Biển 1 nắng

  Giá bán:150,000 Xem chi tiết

 • Cá chỉ vàng khô

  Giá bán:220,000 Xem chi tiết

 • Mực nghệ (mực sim)

  Giá bán:240,000 Xem chi tiết

 • Mực khô size 30 - 40 con

  Giá bán:850,000 Xem chi tiết

 • Mực khô size 50 -70 con

  Giá bán:700,000 Xem chi tiết

 • Mực sữa tươi

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Mực trứng VIP

  Giá bán:360,000 Xem chi tiết

 • Cồi sò mai

  Giá bán:280,000 Xem chi tiết

 • Mực Sữa tươi

  Giá bán:220,000 Xem chi tiết

 • Mực trứng ghim

  Giá bán:240,000 Xem chi tiết

 • Tôm sắt biển

  Giá bán:220,000 Xem chi tiết

 • Chả Mực cuộn cốm xanh

  Giá bán:70,000 Xem chi tiết

 • Chả Mực

  Giá bán:380,000 Xem chi tiết

 • Tôm khô

  Giá bán:100,000 Xem chi tiết

 • Mực lá tươi nhỏ

  Giá bán:300,000 Xem chi tiết

 • Càng cua đá

  Giá bán:320,000 Xem chi tiết