HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Chả mực hoa

  Giá bán:70,000

  Xem chi tiết

 • Chả mực rau củ quả

  Giá bán:70,000

  Xem chi tiết

 • Cá đù 1 nắng size 28 con

  Giá bán:65,000

  Xem chi tiết

 • Cá dứa 1 nắng cắt khúc

  Giá bán:170,000

  Xem chi tiết

 • Mực bầu baby cỡ lớn

  Giá bán:100,000

  Xem chi tiết

 • Mực 1 nắng size 3 con

  Giá bán:400,000

  Xem chi tiết

 • Mực khô (câu tay)

  Giá bán:360,000

  Xem chi tiết

 • Mực lưới hồng size 12 con

  Giá bán:220,000

  Xem chi tiết

 • Mực ống size 9 -12 con

  Giá bán:140,000

  Xem chi tiết

 • Mực ống tươi size 20 con

  Giá bán:130,000

  Xem chi tiết

 • Mực trứng size 30 con

  Giá bán:150,000

  Xem chi tiết

 • Mực tươi dồn thịt

  Giá bán:130,000

  Xem chi tiết

 • Mực sữa tươi đỗ khay

  Giá bán:90,000

  Xem chi tiết

 • Cá Nhồng 1 nắng

  Giá bán:95,000

  Xem chi tiết

 • Cá thu ảo 1 nắng

  Giá bán:85,000

  Xem chi tiết

 • Cá Chim Biển 1 nắng

  Giá bán:75,000

  Xem chi tiết

 • Cá chỉ vàng khô

  Giá bán:110,000

  Xem chi tiết

 • Mực nghệ (mực sim)

  Giá bán:100,000

  Xem chi tiết

 • Mực khô size 50 -70 con

  Giá bán:350,000

  Xem chi tiết

 • Mực trứng VIP

  Giá bán:170,000

  Xem chi tiết