HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Cá thu VIP dẻo

  Giá bán:320,000 Xem chi tiết

 • Cá dứa tươi cắt khoanh

  Giá bán:240,000 Xem chi tiết

 • Cá chỉ vàng tầm 1 nắng

  Giá bán:190,000 Xem chi tiết

 • Cá đuối tẩm 1 nắng

  Giá bán:190,000 Xem chi tiết

 • Cá hồng đào 1 nắng

  Giá bán:200,000 Xem chi tiết

 • Cá Trích phi lê

  Giá bán:130,000 Xem chi tiết

 • Cá Trích làm sạch

  Giá bán:110,000 Xem chi tiết

 • Cá lưỡi trâu tẩm một nắng

  Giá bán:170,000 Xem chi tiết

 • Cá đục tươi

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Cá đù xẻ 1 nắng

  Giá bán:160,000 Xem chi tiết

 • Chả cá thu chỉ

  Giá bán:160,000 Xem chi tiết

 • Cá xanh xương tẩm 1 nắng

  Giá bán:170,000 Xem chi tiết

 • Cá thu 1 nắng

  Giá bán:230,000 Xem chi tiết

 • Cá Chim vàng tươi làm sạch

  Giá bán:230,000 Xem chi tiết

 • Cá Bạc Má tươi

  Giá bán:70,000 Xem chi tiết

 • Đầu cá dứa tươi

  Giá bán:50,000 Xem chi tiết

 • Cá bớp tươi cắt khoanh

  Giá bán:290,000 Xem chi tiết

 • Cá Dứa một nắng

  Giá bán:350,000 Xem chi tiết

 • Cá hố tẩm 1 nắng

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Cá Đù nguyên con 1 nắng

  Giá bán:140,000 Xem chi tiết