HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Cá thu VIP dẻo

  Giá bán:320,000 Xem chi tiết

 • Cá chỉ vàng tầm 1 nắng

  Giá bán:190,000 Xem chi tiết

 • Cá đuối tẩm 1 nắng

  Giá bán:190,000 Xem chi tiết

 • Cá hồng đào 1 nắng

  Giá bán:200,000 Xem chi tiết

 • Cá lưỡi trâu tẩm một nắng

  Giá bán:170,000 Xem chi tiết

 • Cá đù xẻ 1 nắng

  Giá bán:160,000 Xem chi tiết

 • Cá xanh xương tẩm 1 nắng

  Giá bán:170,000 Xem chi tiết

 • Cá thu 1 nắng

  Giá bán:230,000 Xem chi tiết

 • Cá Dứa một nắng

  Giá bán:350,000 Xem chi tiết

 • Cá hố tẩm 1 nắng

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Cá Đù nguyên con 1 nắng

  Giá bán:140,000 Xem chi tiết

 • Cá chỉ vàng khô

  Giá bán:220,000 Xem chi tiết

 • Cá Nhồng 1 nắng

  Giá bán:190,000 Xem chi tiết

 • Cá Đù nguyên con tẩm

  Giá bán:140,000 Xem chi tiết

 • Cá chét (Nhụ) 1 nắng

  Giá bán:170,000 Xem chi tiết

 • Cá chét 1 nắng tẩm ớt

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Cá thu ảo 1 nắng

  Giá bán:170,000 Xem chi tiết

 • Cá Chim Biển 1 nắng

  Giá bán:150,000 Xem chi tiết