HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

  • Chả cá thu chỉ

    Giá bán:160,000 Xem chi tiết

  • Chả cá Thu chỉ chiên

    Giá bán:200,000 Xem chi tiết

  • Chả Giò Cá Trích

    Giá bán:80,000 Xem chi tiết