HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Mực lá tươi lớn

  Giá bán:390,000 Xem chi tiết

 • Cá dứa tươi cắt khoanh

  Giá bán:240,000 Xem chi tiết

 • Cá Trích phi lê

  Giá bán:130,000 Xem chi tiết

 • Cá Trích làm sạch

  Giá bán:110,000 Xem chi tiết

 • Cá đục tươi

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Cá Chim vàng tươi làm sạch

  Giá bán:230,000 Xem chi tiết

 • Mực bầu baby tươi

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Cá Bạc Má tươi

  Giá bán:70,000 Xem chi tiết

 • Mực ống tươi

  Giá bán:300,000 Xem chi tiết

 • Đầu cá dứa tươi

  Giá bán:50,000 Xem chi tiết

 • Cá bớp tươi cắt khoanh

  Giá bán:290,000 Xem chi tiết

 • Mực Trứng tươi lớn

  Giá bán:360,000 Xem chi tiết

 • Mực Nang làm sạch

  Giá bán:280,000 Xem chi tiết

 • Mực nghệ (mực sim)

  Giá bán:240,000 Xem chi tiết

 • Cá dứa 1 nắng cắt khúc

  Giá bán:350,000 Xem chi tiết

 • Mực sữa tươi đỗ khay

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Cá Nục suôn tươi làm sạch

  Giá bán:65,000 Xem chi tiết

 • Mực Mi Nơ tươi

  Giá bán:320,000 Xem chi tiết

 • Cá thu câu tươi loại 1

  Giá bán:280,000 Xem chi tiết

 • Đầu đuôi cá thu câu tươi

  Giá bán:130,000 Xem chi tiết