HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Chả cua cuộn khoai môn

  Giá bán:100,000 Xem chi tiết

 • Mực tươi dồn thịt

  Giá bán:130,000 Xem chi tiết

 • Mực hấp nước dừa xé sợi

  Giá bán:85,000 Xem chi tiết

 • Chả cá thu chỉ

  Giá bán:160,000 Xem chi tiết

 • Mực tươi dồn thịt

  Giá bán:120,000 Xem chi tiết

 • Chả cá Thu chỉ chiên

  Giá bán:200,000 Xem chi tiết

 • Chả giò tôm thịt

  Giá bán:80,000 Xem chi tiết

 • Chả cua farci

  Giá bán:110,000 Xem chi tiết

 • Muối tiêu rang nâu

  Giá bán:60,000 Xem chi tiết

 • Chả Giò Cá Trích

  Giá bán:80,000 Xem chi tiết

 • Chả Mực

  Giá bán:380,000 Xem chi tiết

 • Chả Mực cuộn cốm xanh

  Giá bán:70,000 Xem chi tiết