HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Tôm hùm sống loại lớn

  Giá bán:750,000 Xem chi tiết

 • Tôm hùm xanh sống

  Giá bán:650,000 Xem chi tiết

 • Ốc hương tươi sống

  Giá bán:330,000 Xem chi tiết

 • Tôm mũ ni

  Giá bán:450,000 Xem chi tiết