HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

  • Mực lá tươi lớn

    Giá bán:390,000 Xem chi tiết

  • Mực tươi dồn thịt

    Giá bán:130,000 Xem chi tiết

  • Mực hấp nước dừa xé sợi

    Giá bán:85,000 Xem chi tiết

  • Mực lá một nắng

    Giá bán:600,000 Xem chi tiết

  • Mực bầu baby tươi

    Giá bán:180,000 Xem chi tiết

  • Mực dẻo 2 nắng 4 con 1 kg

    Giá bán:640,000 Xem chi tiết

  • Mực ống tươi

    Giá bán:300,000 Xem chi tiết

  • Mực dẻo 2 nắng 10 con 1 kg

    Giá bán:580,000 Xem chi tiết

  • Mực tươi dồn thịt

    Giá bán:120,000 Xem chi tiết

  • Mực Trứng tươi lớn

    Giá bán:360,000 Xem chi tiết

  • Mực Nang làm sạch

    Giá bán:280,000 Xem chi tiết

  • Mực khô size 50 -70 con

    Giá bán:700,000 Xem chi tiết

  • Mực khô size 30 - 40 con

    Giá bán:850,000 Xem chi tiết

  • Mực nghệ (mực sim)

    Giá bán:240,000 Xem chi tiết

  • Mực câu khô

    Giá bán:1,050,000 Xem chi tiết

  • Mực 1 nắng

    Giá bán:420,000 Xem chi tiết

  • Mực sữa tươi đỗ khay

    Giá bán:180,000 Xem chi tiết

  • Mực dẻo 2 nắng

    Giá bán:650,000 Xem chi tiết

  • Mực Mi Nơ tươi

    Giá bán:320,000 Xem chi tiết

  • Mực lột da 1 nắng

    Giá bán:650,000 Xem chi tiết