HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Mực lá tươi lớn

  Giá bán:390,000 Xem chi tiết

 • Mực bầu baby tươi

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Mực ống tươi

  Giá bán:300,000 Xem chi tiết

 • Mực Trứng tươi lớn

  Giá bán:360,000 Xem chi tiết

 • Mực Nang làm sạch

  Giá bán:280,000 Xem chi tiết

 • Mực nghệ (mực sim)

  Giá bán:240,000 Xem chi tiết

 • Mực sữa tươi đỗ khay

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Mực Mi Nơ tươi

  Giá bán:320,000 Xem chi tiết

 • Mực ống lưới tươi

  Giá bán:200,000 Xem chi tiết

 • Mực Lá tươi nhỏ

  Giá bán:300,000 Xem chi tiết

 • Mực trứng VIP

  Giá bán:360,000 Xem chi tiết

 • Mực lá tươi nhỏ

  Giá bán:300,000 Xem chi tiết

 • Mực trứng ghim

  Giá bán:240,000 Xem chi tiết

 • Mực Sữa tươi

  Giá bán:220,000 Xem chi tiết

 • Mực sữa tươi

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết