HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Mực lá một nắng

  Giá bán:600,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng 4 con 1 kg

  Giá bán:640,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng 10 con 1 kg

  Giá bán:580,000 Xem chi tiết

 • Mực khô size 50 -70 con

  Giá bán:700,000 Xem chi tiết

 • Mực khô size 30 - 40 con

  Giá bán:850,000 Xem chi tiết

 • Mực câu khô

  Giá bán:1,050,000 Xem chi tiết

 • Mực 1 nắng

  Giá bán:420,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng

  Giá bán:650,000 Xem chi tiết

 • Mực lột da 1 nắng

  Giá bán:650,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng 8 con 1kg

  Giá bán:600,000 Xem chi tiết

 • Mực câu khô

  Giá bán:1,200,000 Xem chi tiết