HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Mực tươi dồn thịt

  Giá bán:130,000 Xem chi tiết

 • Mực hấp nước dừa xé sợi

  Giá bán:85,000 Xem chi tiết

 • Mực tươi dồn thịt

  Giá bán:120,000 Xem chi tiết

 • Chả Mực

  Giá bán:380,000 Xem chi tiết

 • Chả Mực cuộn cốm xanh

  Giá bán:70,000 Xem chi tiết