HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

  • Tôm thẻ tươi làm sạch

    Giá bán:220,000 Xem chi tiết

  • Tôm thẻ bóc nõn

    Giá bán:280,000 Xem chi tiết

  • Tôm sắt biển

    Giá bán:220,000 Xem chi tiết