HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

  • Tôm hùm sống loại lớn

    Giá bán:750,000 Xem chi tiết

  • Tôm hùm xanh sống

    Giá bán:650,000 Xem chi tiết

  • Tôm mũ ni

    Giá bán:450,000 Xem chi tiết