HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Bạch tuộc 2 da tươi

  Giá bán:200,000 Xem chi tiết

 • Tôm thẻ bóc nõn

  Giá bán:280,000 Xem chi tiết

 • Tôm thẻ tươi làm sạch

  Giá bán:220,000 Xem chi tiết

 • Mực Lá tươi nhỏ

  Giá bán:300,000 Xem chi tiết

 • Mực ống lưới tươi

  Giá bán:200,000 Xem chi tiết

 • Đầu cá dứa tươi

  Giá bán:50,000 Xem chi tiết

 • Đầu đuôi cá thu câu tươi

  Giá bán:130,000 Xem chi tiết

 • Cá thu câu tươi loại 1

  Giá bán:280,000 Xem chi tiết

 • Tôm hùm sống loại lớn

  Giá bán:750,000 Xem chi tiết

 • Mực Mi Nơ tươi

  Giá bán:320,000 Xem chi tiết

 • Cá Đù nguyên con tẩm

  Giá bán:140,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng 10 con 1 kg

  Giá bán:580,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng 8 con 1kg

  Giá bán:600,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng

  Giá bán:650,000 Xem chi tiết

 • Mực lột da 1 nắng

  Giá bán:650,000 Xem chi tiết

 • Muối tiêu rang nâu

  Giá bán:60,000 Xem chi tiết

 • Mực câu khô

  Giá bán:1,200,000 Xem chi tiết

 • Cá chét 1 nắng tẩm ớt

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Cá Nục gai tươi làm sạch

  Giá bán:85,000 Xem chi tiết

 • Chả Giò Cá Trích

  Giá bán:80,000 Xem chi tiết