HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Tôm mũ ni

  Giá bán:450,000 Xem chi tiết

 • Ốc hương tươi sống

  Giá bán:330,000 Xem chi tiết

 • Tôm hùm xanh sống

  Giá bán:650,000 Xem chi tiết

 • Cá chét (Nhụ) 1 nắng

  Giá bán:170,000 Xem chi tiết

 • Chả cua farci

  Giá bán:110,000 Xem chi tiết

 • Chả giò tôm thịt

  Giá bán:80,000 Xem chi tiết

 • Cá Nục suôn tươi làm sạch

  Giá bán:65,000 Xem chi tiết

 • Cá dứa 1 nắng cắt khúc

  Giá bán:350,000 Xem chi tiết

 • Mực 1 nắng

  Giá bán:420,000 Xem chi tiết

 • Mực câu khô

  Giá bán:1,050,000 Xem chi tiết

 • Chả cá Thu chỉ chiên

  Giá bán:200,000 Xem chi tiết

 • Mực Nang làm sạch

  Giá bán:280,000 Xem chi tiết

 • Mực Trứng tươi lớn

  Giá bán:360,000 Xem chi tiết

 • Mực tươi dồn thịt

  Giá bán:120,000 Xem chi tiết

 • Cá Đù nguyên con 1 nắng

  Giá bán:140,000 Xem chi tiết

 • Cá hố tẩm 1 nắng

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Cá Dứa một nắng

  Giá bán:350,000 Xem chi tiết

 • Cá bớp tươi cắt khoanh

  Giá bán:290,000 Xem chi tiết

 • Chả cá thu chỉ

  Giá bán:160,000 Xem chi tiết

 • Cá đù xẻ 1 nắng

  Giá bán:160,000 Xem chi tiết