HẢI SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN - ĂN LÀ GHIỀN

 • Cá đục tươi

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Cá lưỡi trâu tẩm một nắng

  Giá bán:170,000 Xem chi tiết

 • Mực hấp nước dừa xé sợi

  Giá bán:85,000 Xem chi tiết

 • Cá Trích làm sạch

  Giá bán:110,000 Xem chi tiết

 • Cá Trích phi lê

  Giá bán:130,000 Xem chi tiết

 • Cá hồng đào 1 nắng

  Giá bán:200,000 Xem chi tiết

 • Cá đuối tẩm 1 nắng

  Giá bán:190,000 Xem chi tiết

 • Cá chỉ vàng tầm 1 nắng

  Giá bán:190,000 Xem chi tiết

 • Cá dứa tươi cắt khoanh

  Giá bán:240,000 Xem chi tiết

 • Cá xanh xương tẩm 1 nắng

  Giá bán:170,000 Xem chi tiết

 • Chả cua cuộn khoai môn

  Giá bán:100,000 Xem chi tiết

 • Cá thu VIP dẻo

  Giá bán:320,000 Xem chi tiết

 • Mực lá tươi lớn

  Giá bán:390,000 Xem chi tiết

 • Cá thu 1 nắng

  Giá bán:230,000 Xem chi tiết

 • Mực dẻo 2 nắng 4 con 1 kg

  Giá bán:640,000 Xem chi tiết

 • Mực lá một nắng

  Giá bán:600,000 Xem chi tiết

 • Mực ống tươi

  Giá bán:300,000 Xem chi tiết

 • Cá Bạc Má tươi

  Giá bán:70,000 Xem chi tiết

 • Mực bầu baby tươi

  Giá bán:180,000 Xem chi tiết

 • Cá Chim vàng tươi làm sạch

  Giá bán:230,000 Xem chi tiết